Sensorersättning för Blue Connect Plus Gold

SKU: 7092

2.745,00 SEK

Sensorn mäter vattnets olika värden.

Sensorersättning för Blue Connect Plus Gold