Två viktiga faktorer att hålla koll på för att säkerställa god vattenkvalitet i ditt badvatten: Klorinnehåll och pH-värde.

Klor hjälper till att bekämpa bakterier och algtillväxt. Det är därför extra viktigt att ha ordentligt koll på klorinnehållet och vattenkvaliteten i ditt spabad.

PH-värdet är avgörande för både kalkavlagringar och algtillväxt i spabad. Vatten med hög alkalinitet (pH-värde över 7,5) kan leda till tydliga kalkavlagringar i spabadet. För högt pH-värde minskar samtidigt klorets effekt.

Att säkerställa god vattenkvalitet i ditt spabad, kräver därför regelbundna kontroller. Låt oss hjälpa dig!

Vi har gjort en plan för att hjälpa dig att uppnå optimal vattenkvalitet i ditt spabad.

Uppsamling av nedfall och smuts i vattnet

Vi rekommenderar att man använder en spadammsugare för att fånga upp större smutspartiklar på botten av spabadet. En ytvattenhåv gör det dessutom enkelt och smidigt att hålla vattenytan i din pool fri från löv, insekter och annan smuts.

Skydda spabadet med ett ordentligt termolock när det ej används

Det håller kvar värmen, reducerar elräkningen och minskar risken för att det hamnar smuts i badvattnet.

Var alltid uppmärksam på plötsliga förändringar i vattnet

Håll koll på eventuella förändringar i vattnet. Det kan vara en god ide att löpande ta bilder av vattenytan för att kunna jämföra vattenkvaliteten under olika perioder.

Kontroll av klorvärde och pH-värde

Detta gör du enkelt med våra teststickor som mäter både klor- och pH-värde.

Sänk ner hela teststickan i vattnet i ca. 5 sekunder och låt den sedan torka i ca. 15 sekunder. Jämför sedan färgen på teststickan med färgskalan på baksidan av förpackningen.

  • pH-värdet bör ligga på mellan 6,8 och 7,2
  • Innehållet av fritt klor bör ligga på mellan 1 och 2 mg/liter

Har vattnet i ditt spabad ett för högt pH-värde, kan det vara en ide att tillsätta pH-Minus för att uppnå rätt värde. Är pH-värdet istället för lågt, kan detta enkelt justeras genom att fylla på med nytt vatten från kranen direkt i spabadet.

Om det saknas klor i vattnet, tillsätt klorgranulat eller klor tabs för att uppnå rätt värde.

Rengöring av filter

Filtret har till uppgift att fånga upp alla små partiklar i vattnet, exempelvis smuts och föroreningar samt begränsa uppkomsten av bakterier. För att uppnå optimal vattenkvalitet, krävs det att filtret rengörs regelbundet. Ta upp filtren ur spabadet och rengör dem i en hink med vatten och filterrens. Sätt tillbaka dem igen i spabadet efter noggrann rengöring.

Passa även på att i samma veva, fånga upp eventuella smutspartiklar på botten av spabadet med en spadammsugare.

Testa att allt fungerar felfritt

Kontrollera spabadets tekniska delar varje månad; Lyssna noga på pumpen och säkerställ att rör mm ej läcker. Se användarmanual för information kring hur man gör en systemtest.

Rengör smutsranden i vattenlinjen

Detta görs enkelt med en mjuk trasa eller svamp.

Säkerställ att vattennivån är korrekt

Vattnet bör ej överstiga mitten av skimmeröppningen.

Byte av vatten

Vattnet i ditt spabad behöver regelbundet bytas.

Vi rekommenderar att man i samma veva använder vår Spa-rens då man hur som helst behöver tömma spabadet på vatten efter användning av detta.

Det kan verka besvärligt – men det är det inte!

Vår skötselguide kan verka lång och besvärlig, det erkänner vi. Vi vet dock hur viktigt det är att göre regelbundna kontroller för att säkerställa god vattenkvalitet och förlänga livslängden på ditt spabad.

Har du frågor kring ovanstående skötselguide eller våra produkter, är du alltid välkommen att kontakta oss!