Hygien och säkerhet

God vattenkvalitet är en viktig del av badupplevelsen

Håll alltid pool- och spa området rent

God vattenkvalitet är en viktig del av badupplevelsen – och din hälsa

 • Se till att det alltid är god hygien i och runt badplatsen
 • Tvätta av hela kroppen noggrant före badning
 • Använd endast rena badkläder
 • Personer med infektioner i kroppen bör inte bada

Hygien och säkerhet

 • Duscha alltid innan du använder spabadet. Se vårt urval av utomhusduschar >>
 • Använd ej tvål, schampo, sololja, lotion och smink när du badar
 • Använd endast rena badkläder
 • Bada ej vid sjukdom
 • Se till att barn alltid kan hålla huvudet över vattenytan
 • Ha alltid uppsikt över badande barn och låt dem aldrig bada själva

Skötsel av pool- och spa område

 • Håll alltid pool- och spa området rent.
 • Låt ej hundar och andra djur bada i poolen/spabadet.
 • För att minska risken för föroreningar, se till att spabadet alltid är täckt när det ej används.

Vattenskötsel av utomhusspa
(Gäller även SPA Kompaniets badtunnor med filtersystem)

Ozonator

SPA Kompaniets utomhusspa är utrustade med ozonator, en liten apparat som producerar ozon av syret i luften som blandas in i vattnet. Ozonet bryter ner föroreningar och bakterier i det varma vattnet.

Observera att ozonatorn ger dig ett bättre vatten men inte räcker till som enda desinficeringsmetod. Det är viktigt att kombinera den löpande desinficeringen med kemisk behandling av vattnet för att behålla en bra vattenkvalitet. En ozonator har en begränsad livslängd och bör därför betraktas som en produkt som med jämna mellanrum måste bytas. Den exakta livslängden beror på användning av spabadet.

Filter

Vi rekommenderar att man varje vecka kontrollerar vattenkvaliteten i spabadet och rensar filtret (med Filter Rent). Vid rengöring av filtret, placera det i en hink med vatten och filterrens och låt det stå över natten. Ett tips är att ha dubbel uppsättning av filter för att underlätta byten och rengöring av dem.
Se lista över filter >>

God skötsel och rengöring av filtret minskar risken för bakterietillväxt och förlänger filtrets livslängd.

Slitna filter som ej går att rengöra bör bytas ut mot ett nytt.

Klicka för att se lista med mer information kring vilket filter som passar just ditt spabad >>

Kompletterande vattenskötsel  – Justering av pH med pH-Minus

Ett korrekt pH-värde är grunden för effektiv och hudvänlig vattenkvalitet. pH- Minus har till uppgift att sänka vattnets pH- värde. Kan pH-värdet ej nå en acceptabel nivå genom klorbehandling, används pH-Minus. För att uppnå en god vattenkvalitet, vänligen följ anvisningarna på flaskan och var extra noga med dosering. Mät och kontrollera vattnets pH-värde före och en stund efter behandlingen med pH-Minus. Sjunker pH-värdet för mycket, kan det vara en god ide att byta ut en del av vattnet i spabadet mot nytt och fräscht vatten.

pH- värdet i vanligt kranvatten fungerar som pH plus eftersom det har ett naturligt högt pH-värde. Är pH-värdet i ditt spabad för lågt, byt ut en del av vattnet mot vanligt kranvatten.

Reglering av för låg pH-värde

Ta bort ungefär 10% av vattnet i spabadet och fyll på med nytt vatten från kranen. Starta pumpen så att vattnet cirkulerar och mät efter en halvtimme vattnets pH-värde. Har vattnet i ditt spabad ett pH-värde på 6,2 och det vatten du tillsätter från kranen ett värde på 7,0 så bör pH-värdet i ditt spabad återigen hamna på 6,2.

Förebyggande av algtillväxt

Med produkten Pool Protector kan du skydda ditt spabad mot algtillväxt.
Pool Protectore är speciellt anpassad till utomhusspa som används mycket, särskilt av barn. Pool Protector örebygger effektivt belägninger på poolens botten och sidor.

Skum i spabadet

Tvål, schampo, sollotion, oljor, kosmetika, svett samt rester av rengöringsmedel kan orsaka skumbildning i ditt spabad.

Foam Down är ett skumreducerande medel för utomhusspa. Vid ihållande och mycket kraftig skumbildning bör vattnet helt bytas.

Tömning av utomhusspa med klorhaltigt vatten

Se alltid till att avklorera vattnet i ditt spabad innan påbörjad tömning. Detta gör du genom att tillsätta kemikalier för avklorering och sedan låta vattnet stå i några timmar innan processen är färdig. Ta hand om tömningsvattnet på din egen fastighet genom att leda ut vattnet på en genomsläpplig yta som en gräsmatta. Töm ut vattnet långsamt, marken måste hinna med att infiltrera det. Det är ditt ansvar att se till att vattnet inte rinner in till grannar eller ut på gator eller cykelvägar. Saknas lämplig yta inom tomten att släppa tömningsvattnet på kan du i undantagsfall leda det till det kommunala dagvattennätet via en gatubrunn.

Vid uthyrning

Om spabadet används till uthyrning ska vattnet bytas och spabadet rengöras innan nästa uthyrningsperiod, dock minst en gång per vecka. Detta gäller dock ej om det är samma personer som hyr spabadet under en längre period. Vid uthyrning av spabad är man dessutom förpliktad (enligt dansk lagstiftning) att använda klor eller Oxy Active. Undersök vilka regler som gäller i ditt land.

Vid uthyrning

Om spabadet används till uthyrning ska vattnet bytas och spabadet rengöras innan nästa uthyrningsperiod, dock minst en gång per vecka. Detta gäller dock ej om det är samma personer som hyr spabadet under en längre period. Vid uthyrning av spabad är man dessutom förpliktad (enligt dansk lagstiftning) att använda klor eller Oxy Active. Undersök vilka regler som gäller i ditt land.