Listan över påstådda fördelar med att basta ofta är lång, men stämmer det i verkligheten? Vi ser närmare på vad vetenskapen säger.

Människor har över hela värden badat bastu i flera tusen år och listan över orsaker varför man gjort det är lång – vårda sin hygien, bra för hälsan, gemenskapen och även spirituella upplevelser.

I takt med att vi får mer och mer information via internet har vi också fått information om olika positiva effekter som bada bastu kan ha på både kropp och själ. Men det är som sagt inte alla påståenden som är sanna. Så hur vet vi vad som är sant eller falskt?

Som tur är så har vetenskapen i många år undersökt vad just att bada bastu gör för vår kropp och mentala tillstånd. Läs här vad vi har kommit fram till när vi undersökt dessa påståenden lite närmare.

Påstående 1: Lindrar muskel- och ledsmärtor (och -spänningar)

Bastu kan hjälpa till att minska muskler och ledvärk.

Om du har läst eller hört om fördelarna med att bada bastu, har du säkert också stött på påståenden om att bada bastu är bra för både muskler och leder.

Man har gjort en del undersökningar om bastubad och dess effekter på sjukdomar som gikt, fibromyalgi (smärtor i benstomme, leder och muskler) och även andra former av kroniska eller tillfälliga smärtor. Man har upptäckt en märkbar positiv effekt på symptomen för dessa smärtor, både i förhållande till deltagarnas egna upplevelser men också vad man kunde mäta i förhållande till rörlighet i lederna1 2 3.

OBSERVERA: Stort sett alla undersökningar omkring lindring av muskel- och ledsmärtor som vi har funnit, har testat att använda infraröd bastu – en modern form av bastu. Du kan läsa mer om det här.

Personer som badar bastu berättar att de känner sig mer avslappade, välmående och mindre ömma i kroppen och vetenskapen backar upp dessa påståenden. Vi menar därför att dessa påståenden som bekräftar bra effekter på muskler och leder är SANNA (i alla fall med infraröd bastu)!

Bastubad gör att du förbränner fler kalorier.

Påstående 2: Ökar din förbränning

Efter bara tio minuter i en bastu har du nog märkt att din puls ökar rätt markant. Orsaken är den ökande värmen omkring oss i bastun. Den får kroppen till att öka svettproduktionen för att sänka kroppstemperaturen – och den ökande svettproduktionen kräver att blodet pumpas runt snabbare i kroppen.

Detta påverkar också vår förbränning av kalorier. I 2019 undersökte en grupp forskare hur unga mäns kroppar påverkades av att bada bastu. Försöksdeltagarna satt i en bastu i tio minuter åt gången med fem minuters paus mellan varje besök för att kyla ner kroppen. Forskarna upptäckte att förbränningen av kalorier ökade ganska mycket under dessa fyra besök i bastun.

Under de första tio minuterna förbrände deltagarna i genomsnitt 73 kalorier, och under de sista tio minuterna var förbränningen helt uppe på 131 kalorier4 – en ökning på nästan 80 procent!

I en annan undersökning, också från 2019, kom man fram till att ett 25-minuters besök i en bastu (på omkring 93˚C) utsatte kroppen för samma påverkan, som om man cyklade i moderat tempo i samma antal minuter5. Forskarna påpekar dock i samma undersökning, att man inte kan använda att bada bastu som en strategi för att minska i vikt då musklerna inte blir aktiverade på samma sätt som vid fysisk träning6.

Så vetenskapen säger att din förbränning är högre när du badar bastu. Hur mycket extra du förbränner saknas dock ordentliga bevis för, då faktorer som ålder, kroppsbyggnad och fysisk form spelar en avgörande roll i denna uträkning. Men vi törs markera detta påstående som SANT (dock inte nog för att ersätta motion och sund kost, om målet är att gå ner i vikt)!

Påstående 3: Är bra för hjärtat

Regelbundet bastubad kan drastiskt öka hjärthälsan

Den höga värmen i en bastu ökar både din puls och ditt blodtryck, och detta kan ha en positiv påverkan på ditt hjärta och kretslopp. En av de absolut största studierna som gjorts omkring att bada bastu, kommer från Finland. Forskarna ville undersöka om det fanns ett samband mellan, hur ofta/mycket man badade bastu och det generella välmåendet under flera årtionden.

I slutet på 1980-talet gjorde forskarna därför en rad tester på mer än 2000 män i medelåldern, och 20 år senare följde forskarna upp på hur försöksdeltagarna hade det.

Resultaten var inte att ta fel på: Desto oftare försöksdeltagarna badade bastu, desto lägre var risken för hjärtkärlsjukdomar! Totalt sett var det 63 % lägre risk för plötslig död pga. hjärtat, i den grupp försökspersoner som badade bastu minst fyra gånger i veckan, jämfört med den grupp som högst badade bastu en gång i veckan. Samma undersökning visade också 40 % mindre generell dödlighet i gruppen som badade bastu mest7.

Samma grupp forskare utgav också en annan rapport baserad på den samma undersökningen. Här kom de fram till, att risk för blodpropp eller hjärnblödning föll med 61 %8, om man badade bastu minst fyra gånger i veckan, nästan varje vecka.

Det ser alltså ut till att bada bastu ofta är sunt för hjärtat på flera olika sätt – och därför vill vi påstå att också detta påstående är l SANT!

Bastubad verkar öka ditt immunsystem.

Påstående 4: Stärker immunförsvaret

När sommaren går mot sitt slut känner vi hur näsan börjar rinna och halsen börjar göra lite ont. Nu gäller det att ta hand om sin kropp och ge den de bästa förutsättningar för att undvika förkylningar och halsont. Här kan en bastu hjälpa till.

I 2013 mätte en grupp polska forskare antalet vita blodkroppar (som spelar en avgörande roll i bekämpning av sjukdommar) hos en grupp vältränade och otränade män före och efter ett besök i en bastu. Båda grupperna fick flera vita blodkroppar efter en halvtimme i bastun, men den största ökningen fann man hos den vältränade gruppen9.

Det ska sägas att ökningen av vita blodkroppar i den otränade gruppen inte är det man kallar ”statistisk signifikant” – det betyder, att man inte kan vara säker på om resultaten kan skyllas på tillfälligheter i insamling av statistik, då antalet av deltagare inte var rätt högt.

Forskarna kan inte ge ett svar på vad resultaten betyder på lång sikt. Men då vita blodkroppar är ”immunförsvarets första försvarslinje”10, som forskarna formulerar det, må man förmoda att flera vita  blodkroppar ger bättre immunförsvar.

Så detta tyder på att bada bastu ger immunförsvaret ett energitillskott, speciellt om man sammanhåller dessa undersökningar med dessa påståenden, som vi har gått igenom ovan. Med de resultat från denna undersökning  vill vi säga att detta påstående är SANT för vältränade  personer, och det tyder på att det också i viss grad gäller för otränade personer.

Påstående 5: Är bra för hjärnan

Bastubad minskar risken för att utveckla Alzheimers sjukdom och demens.

Många påståenden omkring att bada bastu handlar om, hur det hjälper kroppen. Men en ordentlig svettur verkar också vara bra för det vi har mellan öronen.

I 2005 fann en grupp forskare fram till, att bada bastu regelmässigt hade en positiv verkan på patienter med milda depression symptom11. Dessutom kom den stora finska undersökningen, vi tidigare nämnt, fram till att de försöksdeltagare som badade bastu minst fyra gånger i veckan hade 65 % lägre risk att utveckla Alzheimers och 66 % lägre risk för att utveckla demens12. Speciellt de sistnämnda resultaten är intressanta, då den finska undersökningen är gjord med många deltagare över en längre period.

Vilka mekanismer som gör skillnaden för vår mentala sundhet när vi badar bastu, kommer vi inte att spekulera över här. Vi kan bara konstatera att utifrån den forskning som vi kan hitta, må vi säga att påståendet är SANT, om du badar bastu regelmässigt!

I motsats till vad som är vanligt tror inte bastubad detoxa kroppen.

Påstående 6: ”Avgiftar” kroppen

”Detox” eller ”avgiftning”, som det heter på svenska, har i många år diskuterats – för kan man överhuvudtaget prata om en avgiftning av kroppen? Och vad är det isåfall som fungerar? Vi har hittat två undersökningar som tittat på just avgiftning av kroppen genom att bada bastu (det ska nämnas, att båda studier också använde andra påstående avgiftningsmetoder men att bada bastu var den bästa).

Båda undersökningar blev gjorda med frågeformulär, där deltagarna skulle svara på deras “egna uppfattning av livskvalitet” på en rad parametrar. I den första studie ändrade deltagarnas egna uppfattning av livskvalitet sig markant till det bättre13, men forskarna påpekar i rapporten, att den positiva upplevelsen kan skyllas på den ökade omsorg som försökspersonerna upplevde i förbindelse med undersökningen.

Den andra studien testade två olika former for bastuterapi (där den ena gruppen fick en extra medicin och den andra gruppen fick placebo piller). Åter kom forskarna fram till att försökspersonernas egna upplevelser var att deras hälsa blev förbättrad, men forskarna såg ingen ändring av de egentliga mätningarna av giftnivåerna i kroppen i någon av grupperna – heller inte i kontrollgruppen som inte fick någon behandling14.

Utifrån de två undersökningarna är det inget som tyder på att bada bastu avgiftar kroppen. Eftersom många av de avfallsprodukter vi normalt pratar om vid avgiftning av kroppen, försvinner via levern och njurarna, verkar det tvivelaktigt att värmebehandling på detta sätt skulle ha någon effekt. Man kan argumentera för, att ökad blodgenomströmning i kroppen som följd av den höga värmen ville sätta fart på leverns och njurarnas rensningsprocess, men det vet vi inget om. Vi kan samtidigt nämna, att man rensar inte ut avfalls-produkter bara för att man svettas mer15.

Därför må konklusionen på detta påstående vara, att det INTE ÄR SANT, att bada bastu hjälper vid avgiftning av kroppen.

Påstående 7: Gör din kropp mer flexibel

Att sträcka eller göra yoga i en bastu kan öka din flexibilitet och rörlighet drastiskt.

Värmebehandling, så som att bada bastu, har en dokumenterad effekt på ledernas mobilitet och muskelspänningar (se ”Påstående 1”), i varje fall hos människor med besvär och sjukdomar. Men hur är det egentligen för en frisk person som vill kunna nå sina egna fötter?

Det har gjorts ett par undersökningar omkring värme och mobilitet, och i en av dem kom man fram till att korta yogapass i en bastu hade en märkbar effekt på försöksdeltagarnas flexibilitet i loppet av endast åtta träningspass fördelade på åtta veckor16.

En av de mest intressanta studierna kom fram till, att man kunde få mer än dubbelt så stor effekt genom att sträcka musklerna i en infraröd bastu17, om man ville uppnå större flexibilitet.

Enligt forskarna bakom undersökningen skulle det normalt ta “flera veckor med regelmässig mobilitetsträning för att uppnå samma effekt18.”

Generellt rekommenderar fitnessinstruktörer och tränare, att man ska värma upp innan man sträcker sina muskler. Det kan vara en av orsakerna till att det fungerar så bra att sträcka musklerna i en varm bastu – påståendet må så räknas som SANT, men du ska se till att sträcka musklerna i en varm bastu, för att uppnå en effekt.

Bastubad har ett antal prestandaförbättrande fördelar.

Påstående 8: Förbättrar din prestationsförmåga

Många atleter och sportutövare badar bastu i förbindelse med träningen, och en del träningscenter erbjuder också sina medlemmar att bada bastu efter träningen. Detta tyder på att det nog också finns några extra procent att hämta i jakten på träningsresultat, om man också badar bastu.

I 2018 samlade en grupp forskare 16 undersökningar, som hade tittat på sammanhanget mellan att bada bastu och varmvattensbad i förhållande till prestationsförmåga. Forskarna går igenom många olika aspekter, men mest bemärkningsvärt som vi vill nämna är, att bada bastu eller varmvattensbad:

  • Kan sänka vilopulsen19 20
  • Kan öka prestationen vid långdistanslopp med nästan två procent21
  • Kan öka förmågan att hålla nere kroppstemperaturen, vilket ser till att kroppen inte överupphettas vid fysisk ansträngning22

Forskarna som samlat dessa undersökningar ger också en rad rekommendationer till atleter, som vill använda sig av värmeterapi (bastu eller varmvattensbad).

Om du är intresserad av att hitta några extra procent förbättring i din träning eller tävling, vill vi rekommendera dig att läsa undersökningens avsnitt om implementering av tekniken (du hittar hela artikeln här).

Till slut kan vi i varje fall konstatera, att detta påstående må betraktas som SANT, även om det saknas avklarning på huruvida det är skillnad på att bada bastu och varmvattensbad!

Så för att uppsummera…

Största delen av de undersökningar, som vi hänvisar till i artikeln, har samlats från vad vetenskapen säger omkring att bada bastu. Du kan läsa hela den vetenskapliga genomgången här, men forskarna bakom undersökningen konkluderade att “Regelmässig användning av infraröd och/eller finsk bastu bidrar till många hälsomässiga fördelar, speciellt för de som lider av hjärtkärl sjukdomar eller problem med led- och muskelsmärtor23.

Så även om bevis för några av påståendena nog kräver närmare undersökning för att man ska kunna konkludera något slutligt, ser det ut till att vetenskapen kan bekräfta många positiva effekter genom att bada bastu. Se vårt stora urval av både traditionell och infraröda bastu, samt utomhusbastur, och njut av bastuns många positiva egenskaper hemma hos dig själv!