Upställning av utomhusspa

Förslag på uppställning av utomhusspa och swimspa

Placera ditt spabad eller swimspa på ett plant och bärkraftigt underlag. Trädgårdsplattor eller ett stabilt trädäck fungerar utmärkt som underlag.

Enkel uppställning på plant underlag
Placera ditt spabad eller swimspa på ett plant och bärkraftigt underlag. Trädgårdsplattor eller ett stabilt trädäck fungerar utmärkt som underlag. Önskar man att placera karet på en gräs- eller jordyta, rekommenderar vi att man gräver undan 1-2 decimeter och fyller upp med krossad singel som planas ut och packas hårt. På singelbädden läggs sedan en markisolering i polystyren. Detta är ett enkelt och billigt sätt att få extra isolering mot marken och dessutom undvika markbakterier som på lång sikt kan skada spabadet.

  • Placera spabadet på ett underlag som klarar badets belastning, inklusive det antal personer spabadet är ämnat för. Kontakta en byggnadsexpert för att kontrollera ytans bärighet. Utan godkännande vad gäller ytans bärighet kan ytan kollapsa, vilket kan resultera i personskador, skador på omgivningen och medföljande kostnader för återställning.
  • Se till att paneler och elektriska komponenter förblir åtkomliga för service och underhåll av spabadet.
  • Se till att du installera spabadet med utrustning på ett sådant sätt att det inte bliver något problem att släppa ut vatten.
  • Det bör finnas lätt åtkomst till ett närliggande avlopp
  • Placeras spabadet mot en vägg, mur eller ett staket bör man se till att det finns lätt åtkomst till den sidan av karet där kontrollpanelen är placerad. Största delen av karets elektronik har placerats i kabinetten under kontrollpanelen (på våra swimspa är det bakom den korta sidan av spadelen).

Har ni köpt ett locklyft till ert spabad, ta höjd för detta när spabadet placeras. Locklyft kräver som regel mellan 50 till 70 cm plats, beroende på modell. Beslaget kräver dessutom ytterligare 10-15 cm på den sida där locklyftet monteras fast.

Swimspa.

Nedsänkt spabad i altandäck

Till följd av spabadets höjd, kan det vara en god ide att bygga en altan runt spabadet eller sänka ner det som en del av en existerande altan. Detta förenklar i- och urstigning till spabadet. Ta alltid höjd för att en servicetekniker måste kunna komma åt spabadets tekniska delar.   
Vi rekommenderar att man bygger en lucka i altanen som har samma bredd som serviceluckan på själva spabadet (på sidan av spabadet där displayen också är placerad eller kortsidan på swimspaet där spadelen är placerad).

Nedgrävning i marken

Planerar ni att gräva ner ert utomhusspa eller swimspa i marken, är det viktigt att ha följande i åtanke: Dels att underlaget är väl dränerat samt att det är möjligt att komma åt överallt på spabadet vid eventuell service. El-installationer ska dessutom utföras av en auktoriserad elektriker och skyddas mot fukt.

VIKTIGT: Konsultera alltid en byggnadsexpert för exakta rekommendationer innan påbörjad nedgrävning av spabadet.

Observera:
Vid inbyggnad och nedsänkning av spabad och swimspa i marken/altandäck, är det alltid ägarens skyldighet att se till att det finns god åtkomst till spabadets teknik och arbetsutrymme så att servicemontörer kan utföra exempelvis reparation eller service. Försvåras arbetet för våra servicemontörer, debiteras du som kund för den extra arbetstiden och eventuella kostnader i samband med att spabadet exempelvis behöver lyftas upp/grävas fram.

Installation av swimspa

Ta alltid höjd för att en servicetekniker måste kunna komma åt spabadets tekniska delar.

Se vårt urval av:  Utomhusspa >>      Swimspa >>      Badtunna >>