Infraröd bastu har blivit allt mer populärt. Men vad är en infraröd bastu egentligen?

Infraröda bastur har blivit allt mer populära. De används av toppatleter, patienter med kroniska besvär och den som vill ta sitt bastande till en ny nivå.

Till skillnad från en traditionell bastu som värmer upp luften omkring dig, så blir kroppen i en infraröd bastu ”uppvärmd inifrån”. Tekniskt sett är det inte vad som sker, men värmen i en infraröd bastu beskrivs av många som mer djupgående.

Användning av infraröd strålning kan påskynda läkningsprocessen vid skador med upp till tre veckor

Listan över positiva effekter av infraröd värme är lång. Många av fördelarna uppnås även i en traditionell bastu, dock finns ett par väsentliga effekter av just infraröd värme, exempelvis läkning av muskelskador.

I en studie från 2018 mätte man antalet skador ur ett gäng av 26 unga fotbollsspelare under ett år. Två gånger i veckan styrketränade de och samtidigt gav man dem infraröd värmebehandling. I början av experimentet fanns en skadefrekvens på 33,3 %, och spelarna kunde i genomsnitt ej spela match/träna på normalt sätt under 13 dagar per år. I slutet av experimentet hade skadefrekvensen sjunkit till 23,3 % och sex dagar1. Enligt vissa studier, kan användning av infraröd strålning påskynda läkningsprocessen vid skador med upp till tre veckor2!

Värmen i en traditionell bastu når typiskt en temperatur på runt 90˚C, hvilket enligt många kan upplevas som obehagligt. Det kan kännas svårt att andas, speciellt när luftfuktigheten stiger till följd av att man svettas. I en infraröd bastu riktas värmen mer direkt mot kroppen och temperaturen i bastukabinen når därför inte samma höga temperaturer. Våra infraröda kabiner har inbyggd larm som ger besked när temperaturen överstiger 70˚C.

Du kan läsa mycket mer om de olika hälsofördelar av infraröd värme i vår artikel  “Vilka är fördelarna med att basta?“.

Det är generellt rekommenderat att man bastar infraröd tre till fyra gånger i veckan. Är du van vid att använda infraröd bastu, är det dock inget som tyder på att det du inte kan göra det dagligen.

I början rekommenderas det dessutom att man bastar mellan 10-15 minuter åt gången. Allt eftersom kroppen vänjer sig vid värmen, kan man öka tiden till 20-30 minuter.

Studier har gjorts där deltagare har varit i en infraröd bastu i upp till och med en timme utan att känna några biverkningar3 – vi rekommenderar dock att tiden ej överstiger en halvtimme.

Våra infraröda bastur har en inbyggd timer, så se till att ställa in tiden korrekt innan du slår dig ner.

Nej, det är det inget som tyder på4. Det finns dock ett par generella saker som man bör vara uppmärksam på vid användning av både traditionell och infraröd bastu (ex att få i sig tillräckligt med vätska). Är man för övrigt frisk och hälsosam, så är det ingen skillnad på att använda traditionell eller infraröd bastu.

Var dock medveten om att du inte får använda en infraröd bastu om du har en pacemaker!

Alla elektriska enheter bildar nämligen ett elektromagnetiskt fält (EMF). Det gäller även rör och panel som används i infraröda bastur (du kan läsa mer om detta längre ner på sidan i avsnittet EMF – det elektromagnetiska fält). Elektroniken i en pacemaker kan nämligen störas av till och med ett svagt elektromagnetiskt fält som emitteras från infraröda bastur.

Om du har en pacemaker och önskar att använda en traditionell bastu, kom ihåg att ALLTID först konsultera din läkare.

Vi utsätts dagligen för infraröd strålning i form av värme från solen

Vi utsätts dagligen för infraröd strålning i form av värme från solen. När vi befinner oss i direkt solljus känner vi oss varma då vår kropp absorberar de infraröda strålarna. Det är en del av denna strålning som vi uppfattar som ljus.

Strålningsvärmen som används i infraröd värmebehandling ligger på mellan 5-15 micron (en målenhet som är 1000 gånger mindre än millimeter). Det harmoniserar nämligen väl med vår kroppstemperatur.

Infraröda strålar uppdelas ofta i nära, mellan och fjärran IR-strålar (NIR, MIR och FIR). Man bör vara varsam med dessa beteckningar eftersom områdena definieras på väldigt olika sätt beroende på vilken sida man tittar på.

I litteraturen som beskriver den terapeutiska effekten av IR-strålning, använder man sig oftast av nedanstående uppdelning:

  • NIR : 0,75-1,5 micron
  • MIR: 1,5-4 micron
  • FIR: 4-1000 micron.

Det är alltså dessa fjärran strålar (FIR) som används i en infraröd bastu.

Infraröda bastur använder sig vanligtvis av ett av nedanstående system:

  • Keramik- eller glasrör
  • Kolfiberpanel

Infraröd strålning från keramik- eller glasrör kommer från metalltrådar inne i rören. Dessa trådar skickar ut sedan ut strålning, lite som en gammaldags glödlampa.

Eftersom rören vanligtvis bara är några centimeter i diameter och metalltråden, betydligt mindre, så sker strålningen från en mindre ytarea än bastur med kolfiberpanel. Strålningen avges genom hela röret, och därför används reflektorer till att skicka strålningen som ej är riktad mot kabinen, åt rätt håll.

Rören använder även mer energi för att uppnå samma effekt som kolfiberpanel. Låt oss därför nu rikta fokus mot dessa kolfiberpanel!

Kolfiberpanel ser till att den infraröda strålningen enbart skickas direkt in i kabinen. Hela ytan på dessa panel producerar och avger infraröda strålar i en 90 graders vinkel, vilket säkrar att värmen fördelas jämnt i bastun.

Kolfiberpanel avger en mer enhetlig strålning och man förlorar mindre energi från kolfiberpanel i jämförelse med keramik- eller glasrör.

Enligt WHO finns det ingen ökad sjukdomsrisk när vi utsätts för EMF i vardagen

Det har under årens lopp varit mycket snack om EMF, låt oss därför försöka reda ut vad det egentligen är.

Vi utsätts dagligen för EMF, i och med att elektromagnetiska fält bildas på alla ställen där det finns ström. Det betyder alltså att du utsätts för ett elektromagnetiskt fält när du pratar i telefon, använder din dator och passerar ett påslagen eluttag mm. Detta gäller även rör och panel i infraröda bastur, eftersom dessa drivs av el. Infraröd strålning är också en del av det elektromagnetiska spektrumet5.

Potentiella skadliga effekter av EMF-strålning är ett omdiskuterat ämne där det inte finns ett helt definitivt svar. WHO (World Health Organization) följer löpande forskningen och deras senaste sammanfattning av vetenskapen konkluderar att det ej finns någon ökad risk för sjukdomar till följd av de många elektromagnetiska fält vi dagligen omger oss av6.

Vill du veta mer om infraröd strålning, så har en forskare från Niels Bohr Institutet svarat på en fråga kring just användandet av infraröd bastu. Du kan läsa hans svar här.