DUSCHKABIN

Teknisk monteringsanvisning

Vattentillförsel
Vattenanslutningen bör placeras i ca. 1 meters höjd bakom kabinen. För att uppnå bäst möjliga flexibilitet, led vattnet via mjuka slangar.
Spa Kompaniets duschkabiner kräver inget extra högt vattentryck. En omkastare reglerar om vattnet leds ur antingen takduschen, handduschen eller jetsen.

Strömförbrukning
I duschkabiner med radio och ventilator, krävs en strömanslutning på 240V. Vi rekommenderar alltid att alla elanslutningar enbart utförs av auktoriserade elektriker.

Placering
Kabinerna ska placeras i våtsäkra utrymmen med golvalopp.

Avloppet
För att säkra plats för vattenlåset under kabinen, placera ej avloppet precis under bottenkaret om du har en kabin med dubbel botten. För mer information, vänligen se ritningen av duschkabinen.

Egenkontroll
Vid mottagning måste kunden själv kontrollera att förpackningen är intakt och att produkten inte skadats under transporten. Innan montering och installation av produkten, se till att montören säkerställer att alla slangar och kablar sitter korrekt.

Observera att avloppsslangen måste monteras och förseglas ordentligt så den håller rätt riktning i förhållande till golvavloppet.

Ladda ner manualen till:

Visano >>   Q100 >>   Opal >>    Diamond >>   Art90R >>    Art80F >>   Art90F >>