Vattenkvalitet

God vattenkvalitet förhöjer spaupplevelsen

Vattnet i ett utomhusspa har vanligtvis en temperatur på ungefär 37°C. Det finns i varmt vatten risk för en viss alg- och bakterietillväxt, varför det är extra viktigt att ha ordentligt koll på vattenkvalitén.

Två viktiga faktorer:
Att säkerställa god vattenkvalitet kräver följande:

  • Rätt mängd klor eller Oxy Aktiv.
  • Rätt pH-värde.

Att säkerställa god vattenkvalitet i ditt spabad, kräver regelbundna kontroller av vattenkvalitén.

Planering…
För att säkerställa en god vattenkvalitet, krävs regelbundna kontroller av vattnet. En del kontroller bör göras varje vecka, andra en gång i månaden eller i början av varje säsong etc.

Rekommenderade kontroller:

Daglig

  • Uppsamling av nedfall och smuts i vattnet.
  • Använd ej spabadet om du har en infektion i kroppen.
  • Skydda spabadet med ett ordentligt termolock när det ej används. Det håller kvar värmen och minskar risken för att det hamnar smuts i badvattnet.  
  • Var alltid uppmärksam på plötsliga förändringar.

Ovanstående punkter snabbt en del av din dagliga rutin.

Veckovis
Ett antal viktiga kontroller behöver göras varje vecka.

Kontroll av klorvärde och pH-värde.

Det är enkelt att kontrollera klor- och pH-värde. En teststicka sänks ner i vattnet och färgen på teststickan jämförs sedan med färgskalan på baksidan av förpackningen.

Aquacheck teststickor används för att kontrollera vattnets pH-värde som bör ligga på mellan 6,8 och 7,2.

Innehållet av fritt klor bör ligga på mellan 1,0 och 2,0 mg/liter (3-5 ppm).

Dessa kontroller är mycket viktiga och bör utföras regelbundet. I början flera gånger i veckan, sedan med jämna mellanrum, exempelvis veckovis.  

Var en av de fyra testdynor jämförs med tillsvarande rad på baksidan av förpackningen. Färgen skall vara lika med- eller ligga mellan de två färger markerade med siffran 6.8 och 7.2.     

Teststickorna visar förutom vattnets pH-värde och innehåll av fritt klor, även alkaliniteten och innehållet av cyanursyra. Är alla fyra värden inom markeringen ”OK” så är vattenkvaliteten i ditt spabad i balans.

Har vattnet i ditt spabad ett för högt pH-värde, kan det vara en ide att tillsätta pH-Minus för att uppnå rätt värde. Är pH-värdet istället för lågt, ta bort 10% av vattnet i spabadet, fyll på med nytt vatten från kranen och mät återigen pH-värdet (kranvatten har ett pH-värde på mellan 7.0 och 8.5 och fungerar därför utmärkt som pH-Plus).

Används klorfria spakemikalier med Oxy Aktiv i spabadet, se till att då också använda klorfria teststickor som mäter pH- värdet, monopersulfat (aktivt syre) och total alkalinitet.

På vissa ställen anges 7.0 – 7.2. Uppmaningar anger 6.8 – 7.2.

Alkalinitet är ett mått som anger vattnets förmåga att neutralisera syror, dvs. dess förmåga att tåla tillskott av vätejoner utan att reagera med pH-sänkning. Det optimala alkalinitetsvärdet ligger på mellan 80- 120 ppm.  

Cyanursyra är ett medel som används för att stabilisera kloret så att det inte bryts ner av solen. Har vattnet en för hög cyanursyrahalt kan en blockering av kloret inträffa, varefter effekten helt avtar. Cyanursyrahalten bör ligga på mellan 30- 50 ppm.

Filtret

För att uppnå optimal vattenkvalitet, krävs det att filtret rengörs regelbundet. Detta sker enklast i en hink med vatten och Filterrens.

Kom ihåg att även rengör filterhuset och skimmerkorgen, innan filterpatronen återigen placeras i spabadet.

Filtret har till uppgift att fånga upp alla små partiklar i vattnet, exempelvis smuts och föroreningar samt begränsa uppkomsten av bakterier.

Se till att även kontrollera vattennivån i spabadet efter att filtret har rensats. Vattennivån bör ej överstiga hälften av skimmerkorgen.

Använd en spadammsugare till att fånga upp större smutspartiklar på botten av spabadet och en ytvattenhåv för att enkelt rensa vattenytan.

Månadskontroll

Vattnet i ett utomhusspa behöver bytas var 12-18 vecka (särskilda regler gäller spabad som uthyres).

För att säkra god vattenkvalitet och minska risken för föroreningar i vattnet, är det viktigt att utföra regelbundna kontroller.

Se till att minst en gång i månaden, kontrollera spabadets tekniska delar. Lyssna noga på pumpen och säkerställ att rör mm ej läcker.

Smutsranden i vattenlinjen görs enkelt rent med en mjuk trasa eller svamp. Kontrollera att det ej finns påbörjad algtillväxt och kalkavlagringar på karets sidor. Detta kan tyda på att vattenkvalitén är ur balans.

Ha extra bra koll på att vattennivån är korrekt (vattnet bör ej överstiga mitten av skimmeröppningen).

Alla ovanstående faktorer är viktiga för att säkerställa god vattenkvalitet i ditt spabad.