Sensorersättning för Blue Connect Go

SKU: 7093

2.345,00 SEK

Sensorn mäter vattnets olika värden.

Sensorersättning för Blue Connect Go