Om Bastur

Om Bastur

Skruva upp för värmen och njut av ett bastubad i din egen trädgård när kylan börjar bita i kinderna.

Att basta är en populär form för wellness som känns i både kropp och själ. Kroppen möts av värme och total avslappning. Dessutom för bastubad med sig en mängd vetenskapligt bevisade hälsofördelar som exempelvis positiva effekter på hjärtat och blodomloppet, utsöndring av gifter i kroppen samt smärtlindring av muskler och leder.

Uppfyll drömmen om ditt egna frirum  – en plats för gemenskap, wellness och meditation under nordens kalla vintermånader.
Skruva upp för värmen och njut av ett bastubad i din egen trädgård när kylan börjar bita i kinderna. Det sägs att även vikingarna höll sig i toppform med outdoor wellness aktiviteter.

Besök vår hemsida för att se vårt breda urval av allt från stora till små inomhusbastur, utomhusbastur och infraröda kabiner.
Bli inte överraskad om du får din beställning omgående, vi har nämligen eget lager på fyra orter i Danmark.

Träkvalitet

Träpaneler i bastur och infraröda kabiner utsätts för extrema temperatursvängningar. Det är därför viktigt att det träslag som används i tillverkningen av bastur, har växt under rätta förhållanden. I detta sammanhang definieras ideella förhållanden genom att träets ådror ligger tätt. För att uppnå detta, krävs det att trädet har en långsam årlig tillväxt, något som enbart uppnås om det har vuxit på ängar med hård kyla och korta somrar. Alla våra bastur uppfyller dessa kvalitetskrav.

Träpaneler i bastu
certifierad trä

Bastuträ

Kanadensisk hemlock
Alla våra inomhusbastur är tillverkade av kanadensisk hemlock, ett idealiskt material för framställning av bastur. Träpanelerna är homogena i färg och har en fin struktur, vilket ger bastun ett vackert och jämnt utseende. Hemlock är ett motståndsduktigt träslag som dessutom är resistent mot svamp och röta.

All hemlock i vår produktion av inomhusbastur, kommer från hållbara FSC-certifierade skogsbruk.

Cederträ
SPA kompaniets utomhusbastur och badtunnor är tillverkade av ceder- ett träslag som är resistent mot röta, svamp och insekter. Cederträ har en vacker röd färg som med rätt behandling håller sitt utseende i många år. Det är ett aromatisk träslag som doftar behagligt. Cederträ, också kallad ”Western Red Cedar” kommer från hållbara PEFC-certifierade skogsbruk i Kanada.

Cederträ har en sällsynt hållbarhet och just därför används det ofta inom byggbranschen. Med rätt oljebehandling kan man förlänga levnadstiden av träslaget betydligt. För behandling av cederträ används en oljevax en till två gånger om året.

Hållbart skogsbruk med certifiering
Hållbart skogsbruk är skogbruk i linje med principerna för hållbar utveckling. Det innebär att ett hållbart skogsbruk måste vara både ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Förvaltning av skog måste ske på ett sätt som bevarar biodiversiteten, skogens förmåga att förnya sig och bistå nu och i framtiden.

Hållbar produktion
FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Du kan läsa mer om FSC på deras svenska hemsida: https://se.fsc.org/se-se

PECF (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) är en annan organisation med samma föremål. Klicka på länken om du vill läsa mer om PEFC: http://pefc.se

Både PEFC och FSC arbetar för att certifiera skogsbruk mot trovärdiga, opartiskt granskade standarder.

Snabb montering och redo för användning

SPA Kompaniet levererar din bastu i färdiga sektioner som gör det enkelt att montera ihop den. Väggar, tak- och bottensektion är monterade var för sig, du ska enbart montera ihop de övriga delarna med hjälp av förmonterade beslag. På våra utomhus modeller, är framsidan och baksidan monterade och ska endast sättas ihop med två delar, medan själva tunnan monteras ihop med lösa stavar. Vi säljer och levererar även: bastuugnar och bastusten, samt bastustäva, skopa, sandur, hygrometer och termometer.

De flesta av våra bastur tillverkas av FSC och PECF certifierat trä. Våra inomhusbastur tillverkas av kanadensisk hemlock, medan vi i produktionen av utomhusbastur använder oss av kanadensisk cederträ. Ett vackert träslag med en sällsynt hållbarhet, varför det passar perfekt för nordiskt klimat.

Infraröd utomhusbastu - Seattle
Bastu ångbad

Hälla vatten på bastustenarna

Kombinationen av vatten och elektronik ställer höga krav på kvalitet. SPA Kompaniets bastuugnar är därför  tillverkade av högsta kvalitet. De är gedigna och av hållbart material. Vi rekommenderar att man försiktigt häller på vatten och ej mer än en skopa åt gången.

Vissa föredrar ånga i bastun. Det medföljer därför ett bastuset som innehåller en bastustäva, skopa, hygrometer och termometer.

Skopan tillför bastustenarna en passande mängd vatten. Är stenarna fuktiga när man vill hälla på vatten, bör man vänta tills vattnet har avdunstat och stenarna är torra. Vattnet ska avdunsta i samma ögonblick det kommer i kontakt med de varma stenarna. På detta sätt skonar man ugnen och får den mängd ånga man önskar.

Du kan också använda härliga dofter till bastun

Bastustenar

Bastusten är lavasten som har till uppgift att fördela värmen från värmeaggregaten. Användning av bastustenar gör att den faktiska elförbrukningen blir mindre, samtidigt som värmen bevaras väl i rummet.

Bastustenarna ska placeras mellan värmeaggregaten, de största stenarna bör placeras i botten och mindre stenar längst upp. Undvik att lägga stenarna för tätt då det hindrar bäst möjliga uppvärmning av bastun.

För att säkra att bastustenarna ej spricker, bör man minst en gång per år packa om stenarna. Se till att det finns luft mellan stenarna så att luftcirkulationen fungerar väl och var noggranna med att stenarna täcker hela värmeaggregatet. Upplevs stenarna bli mindre, är det dags att byta ut dem.

Om Bastustenar

Egenkontroll

Alla våra varor kontrolleras noggranna innan de lämnar vårt lager. Det är dock viktigt att du som kund själv kontrollerar att förpackningen är intakt och att produkten inte skadats under transporten innan varan tas i bruk.

Elinstallationer ska utföras av auktoriserade elektriker, såvida produkten ej kan anslutas direkt i stickkontakten.
Det är elektrikerns ansvar att säkerställa att elanslutningen sker enligt gällande regler och med rätta ledningar och kablar.

Vänligen kontrollera att alla träpaneler är intakta och utan kvistar.