Felsökningstabell

Felsökningstabell

FELORSAK LÖSNING
Vattenpumpen fungerar ej Vattenpumpens på/av knapp är ej ansluten.

Pumpen kör, men vattnet dras ej runt
Montera på slangen igen

Blockera insugsgallret flera gånger efter varandra
Belysningen fungerar ejBelysningens på/av knapp är ej ansluten.Montera på slangen igen
Massagestyrkan kan ej reglerasSteglös lufttillförsel är blockeradDemontera knappen och blås i slangen
Spabadet lutarStativets ben är ej justeradeJustera benen
Allt vatten rinner inte ur karetBenen är inte inställda korrektJustera benen
Blandaren dropparRost eller järnspån har fastnat i spindel eller insatsTag ut invändiga delar och skölj av dem
Vattentillförseln läckerPackningen läckerPlacera packningen korrekt