3 års garanti

Hos SPA Kompaniet får du 3 års garanti

Med andra ord: Vi ger dig 1 år längre garanti, än vad som föreskrivs i den danska köplagen.

Följande gäller under garantin:

  • varan kan lagas
  • man kan få en annan vara i stället
  • man kan få avdrag på priset
  • köpet kan hävas
  • evt. skadestånd

Garanti täcker fel och defekter på produkten, dock inte på slitdelar.

SPA Kompaniet avgör i varje ärende vad som ska hända i det enskilda ärendet.
En garanti reparation är kostnadsfri för kunden.

Observera vänligen att 3 års garantin inte omfattar:

(A) demo- och utställningsmodeller

(B) produkter som flyttas från sin ursprungliga installation.

(C) produkter som överförs till en tredje part.

I dessa fall omfattas din produkt av gällande köplag.

Service
Önskar du service av din produkt, hjälper vi dig enligt följande: Professionell rådgivning, försändelse av delkomponenter eller besök av våra servicemontörer.
Denna service är kostnadsfri under garantiperioden, såvida det inte föreligger grov misskötsel eller felaktig hantering av produkten.

Spara kvittot! Det är ditt köpebevis och måste kunna visas upp för att garantin ska gälla.

Ny garanti för utbytta eller reparerade varor
När en produkt har genomgått service, påbörjas en ny garantiperiod för den enstaka komponenten. Om hela produkten byts ut mot en ny, omfattas denna av en ny garantiperiod som gäller högst 3 år från inköpsdatumet av den ursprungliga produkten.

Observera

Arbetsförhållanden:
Det är köparens skyldighet att se till att det finns god tillgång och arbetsutrymme så att våra servicemontörer kan utföra reparation eller service (t.ex. vid inbyggda eller nedgrävda produkter). Ifall arbetet försvåras för våra servicemontörer, debiteras du som kund för den extra arbetstiden. Om arbetet/servicen ej kan utföras, faktureras ni för

Externa hantverkare: SPA kompaniet ansvarar inte för- och täcker ej kostnader för externa hantverkare som utför montering, demontering, byte eller reparation av produkter där vi skickat reservdelar.


Utlandet:
Produkter som installeras utanför Danmark omfattas av en reservdelsgaranti. Mot tydlig dokumentation av produktfel, skickar vi utan kostnad inom de två första åren nya reservdelar. Kund ansvarar för fraktkostnader.

 

FYLL I REKLAMATIONSFORMULÄR UNDER GARANTIN BESTÄLLNING AV SERVICE UTAN GARANTI