COOKIES PÅ SPAKOMPANIET.SE
Vi använder oss av cookies med syftet att optimera webbsidan och dess funktionalitet, och därmed göra besöket så enkelt som möjligt för dig som kund. Det är därför en förutsättning att du tillåter användning av cookies för att kunna besöka vår hemsida. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. SPA Kompaniet använder cookies för att komma ihåg dig och spara val du har gjort på hemsidan. Vi använder även tredjeparts cookies, för att bättre kunna förstå hur vår webbplats används och på så sätt förbättra och anpassa innehållet. SPA Kompaniet lagrar inte personliga uppgifter i de cookies som används, och webbsidans analysmaterial är anonymiserat.
INTEGRITETSPOLICY
SPA Kompaniet ApS har en juridisk skyldighet att lagra vissa uppgifter i samband med köp på vår hemsida. Personuppgifter som har registrerats av SPA Kompaniet ApS är ej offentligt tillgängliga och raderas efter 5 år.

 

Registrering av kunddata
När du genomför ett köp, registrerar och sparar SPA Kompaniet ApS kundens namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Detta för att fullgöra samarbetsparters åtagande gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtagande. Vi registrerar och vidareger därför enbart personupplysningar (namn, telefonnummer och adress) till fraktfirman och posttjänsten för att kunna leverera dina beställda varor.

 För att kunna ge våra kunder en säker online handel, sparar vi information om IP-adress, typ av webbläsare och beställningstidpunkt. Denna data används endast för säkerhetskontroll.


Registrering av data för optimering av webbsida
För att optimera webbsidan för våra besökare, insamlar SPA Kompaniet ApS anonym data genom en tredje part. För att säkerställa bästa möjliga förbindelse mellan din webbläsare och vår hemsida, registrerar vi dessutom vilken internettplattform som används. Observera att denna registrering av data är anonym och ej kan kopplas till specifik persondata.

 

DATA ANSVAR
SPA Kompaniet ApS är ansvarig för spakompaniet.se. Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post. Dessutom kan du när som helst begära att felaktiga personuppgifter rättas. Önskar du att dina personuppgifter helt raderas, är vi i vissa fall skyldiga till detta (om uppgifterna exempelvis inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för).

 

Anser du att dina personuppgifter hanteras på ett sätt som strider mot personuppgiftslagstiftningen, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@spakompaniet.se.

 

SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL
Om du har frågor, kommentarer eller klagomål, vänligen skicka en email till info@spakompaniet.se så återkommer till dig med svar inom 3 arbetsdagar.Det är alltid vår målsättning att lösa oenigheter och tillsammans hitta en lösning. Våra medarbetare kommer att granska klagomålet och till allas belåtenhet, försöka lösa problemet så snart som möjligt. Vi ber om din förståelse för att hanteringen av klagomål kan ta tid.Vid fortsatt oenighet har du följande alternativ:

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

 

ARN: http://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden, www.arn.se
Adress Allmänna Reklamationsnämnden:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm